OMSORG

SENESTE INDLÆG
14/09-17

Sunde følelser

Børn må godt kede sig lidt, eller sidde for sig selv og lege. Det udvikler både koncentration og selvstændighed hos barnet. Det betyder ikke børn skal sidde i timevis og spille computerspil, det må der gerne være sat en begrænsning på hver dag, så barnet lærer at administrere sin tid.
Børn må også gerne være kede af det, eller sure. Ligesom børn også gerne må glæde sig og være glade. Faktisk er det sundt at have alle følelser allerede som barn. Dermed lærer barnet, at selvom man er ked af det, kan man godt blive glad igen.
Det bedste man kan gøre, er at snakke med sit barn om følelserne. Dermed lærer barnet, at der ikke er noget farligt man ikke må snakke om, men at det er naturligt at have både gode og dårlige følelser.

Vrede, glæde og sorg
Hvis et barn kun spiller spil, hvor det hele tiden belønnes med det samme, lærer det ikke at nogen ting tager tid, og tror alting skal være her og nu. Barnet lærer ikke at vente, og glæde sig til noget godt.
Børn må godt falde og slå sig, og græde. Hvis de ikke prøver alle følelser af som børn, kan de få sværere ved at beherske de forskellige følelser som voksne. Det er helt naturligt at føle vrede, glæde, sorg osv.
Børn skal ikke nødvendigvis være glade altid. Hvis det var juleaften hver dag, ville det nok ikke være ligeså spændende som det er én gang om året.

FLERE INDLÆG

27.08.2017

God opdragelse er at sætte rammer

De voksne skal hjælpe børnene med at sætte rammerne for hvordan man opfører sig, og hvordan man bruger forskellige værktøjer og hjælpemidler. Den voksne er på mange måder rollemodel for barnet. Hvis børn har nogen faste holdepunkter i forhold til hvordan de kan opføre sig, føler barnet sig mere trygt, og behøver ikke larme for […]
14.08.2017

Man må godt savne hinanden

Er dit barn i skole i en anden by eller et andet land, kan I enten aftale at ringe sammen en eller to gange om ugen på faste ugedage. Eller lad barnet selv kontakte hjemmet efter behov. Hvis barnet ikke selv ringer hjem, er der ikke noget behov. Lad dem være, selvom det er svært. […]
1.10.2016

Orden er omsorg

Hjælp dit barn med at pakke tasken hver aften i de første skoleår, indtil de en dag kan selv. Hvis man pakker skoletasken hver aften, bærer barnet ikke unødvendige bøger frem og tilbage hver dag, som ikke skal bruges. Mange børn slæber unødvendigt mange kilo frem og tilbage mellem hjemmet og skolen, fordi de aldrig […]
27.09.2016

Sluk for elektronikken

Samvær og samtale er vigtig for at udvikle børns talegaver og sociale evner. Især de sociale kompetencer er under pres, fordi vi lever i en tid, hvor en stor del af vores kontakt med andre foregår via elektroniske medier. Hvis alle sidder med en iPad eller mobiltelefon, taler man ikke rigtig sammen. Det er vigtigt […]
2.09.2016

Leg og læring

At lege udvikler mange færdigheder, og er lige så vigtigt som at læse lektier. Selvom leg er sjov, har det stor betydning, at børn leger. At lege er med til at udvikle robusthed, kreativitet, nysgerrighed og sociale kompetencer. Derfor kan børn ikke lege for meget. Børns evne til at lege kommer ikke af sig selv. […]
30.08.2016

Motion hver dag

Motion er vigtig for at trives og sove godt. Daglig bevægelse er sundt, fordi børn opbygger deres muskler og knogler, mens de vokser. Aktive børn har mere energi og er mindre syge. Bevægelse styrker børns motorik, så de har lettere ved at koncentrere sig og lære. Får dit barn motion nok? Sørg for at barnet […]
21.08.2016

Vis interesse

Hvis du viser interesse for dit barns skolegang, vil barnet også føle skolen betyder mere. Vi er som forældre rollemodeller for vores børn. Hvis vi er ligeglade med deres skole, føler barnet måske, at skolen ikke betyder så meget. Derfor er det vigtigt også at vise interesse for barnets skolegang. Hvordan kan man vise interesse […]

GODE RÅD

Her kommer 13 gode råd til dig som forældre

 

omsorg_icon_n1  Tro på dig selv, både som menneske og som forælder

omsorg_icon_n2  Involver dig i barnet og hav respekt for dets personlighed

omsorg_icon_n3  Lær barnet at tage hensyn til andre

omsorg_icon_n4  Accepter at du aldrig kan blive perfekt som forælder

omsorg_icon_n5  Husk at børn er stærke, og du kan have svage øjeblikke

omsorg_icon_n6  Husk at anvende dine medmennesker, hvis du har brug for hjælp

omsorg_icon_n7  Alle har dårlige perioder med deres børn

omsorg_icon_n8  Det er ikke den ene dårlige uge der tæller, det er summen af hele opdragelsen

omsorg_icon_n9  Involver ikke børn i skilsmisser og lignende

omsorg_icon_n10  Lige meget hvor stor en dreng, han siger, han er, så har alle brug for støtte

omsorg_icon_n11  Dine børn skal have rum til at være sig selv

omsorg_icon_n12  Glem ikke, at det er et sundt tegn, når teenagere prøver at frigøre sig

omsorg_icon_n13  Dit barn udvikler sig hele tiden og det gør du også – vær den bedste forælder som du kan formå at være i øjeblikket og lær af dine fejl

omsorg_icon_pic1

DIG OG

DIT BARN

Hvert barn udvikler sig individuelt, og dit forhold til dit barn er i ligeså høj grad unikt som barnet selv. Dit barn udvikler sig gennem stimulering og mødet med menneskerne omkring sig. Et barn har brug for interaktioner med voksne, der inddrager dem i hverdagen, forstår dem og holder af dem.

omsorg_icon_pic2

FORÆLDRE

ROLLEN

Den eneste sande ekspert på dit eget barn er DIG. Der findes ingen korrekt forældrerolle. Du må finde din egen og den, der fungerer bedst i forhold til kommunikation med dit barn. Vi har alle fejl, og som forældre begår vi naturligvis også fejl under opdragelsen, men det vigtigste er, at du lærer af dine fejl med det samme. Du skal kunne stole på dine egne vurderinger og ikke være afhængig af en bog eller lignende for at tage beslutninger. Børn er meget følsomme, og opdager hurtigt, hvis det ikke er dine egne ord, som du bruger. Vær altid tro mod dig selv og opdrag dine børn med din personlighed.

omsorg_icon_pic1

ANDRE

VOKSNE

Det er sundt for barnet at skifte imellem forskellige miljøer og interaktioner med andre voksne. De har godt af andre impulser, for det hjælper dem med at skabe deres egen opfattelse af verdenen. Men overlad ikke opdragelsen til andre, for dine børn har brug for et fast ståsted, et hjem med tryghed, de altid kan komme tilbage til.

omsorg_icon_pic4

IKKE ALTID JA

Nogen gange er vi stressede og råber op – det er okay. Vi oplever det alle, og børn er stærkere, end du tror. Husk at opdragelsen ikke blive endegyldigt præget af en dårlig hændelse. Det er den samlede mængde omsorg, som skaber barnets identitet. Når det er sagt, må dine opråb aldrig have karakter af overgreb eller gengældelse. Det er vigtigt for et barn at se, at I også bliver trætte en gang imellem, og dit barn skal opleve dine grænser for at kunne tilpasse sig dem. Hvis du konstant er sur, stresset og rasende vil det modvirke et sundt samspil i familien. Gør dit bedste for at være stabil i dine handlinger, for det vil øge barnets selvstændighed, fordi I har et trygt samvær.

omsorg_icon_pic5

TAL MED

DIT BARN

Dit barns udvikling kan gå frem og tilbage, og kan være præget af mange forskellige ting. Pludselig kan det virke som om, at han/hun er 4 år igen, og andre gange opnår de nye færdigheder på rekordtid. Når dit barn kommer i skolealderen, er det meget optaget af at tillegne sig viden og færdigheder. Der er desuden mange nye input, som skal bearbejdes. Dit barn oplever blandt andet at få en fornemmelse af egen identitet og kønsrolle. Vær opmærksom på, at din barn kan have konflikter med sin selvforståelse og sit selvbillede. Heldigvis kommer de fleste børn ind i en rolig og stabil periode i deres liv med leg og kammeratskaber.

omsorg_icon_pic6

PUBERTETEN

Så går hormoner for alvor i gang, og du har ingen idé om, hvorfor I er uvenner. Sådan kan tilværelsen desværre være for mange, eftersom denne periode medfører store psykiske og fysiske omvæltninger. Bemærk at forholdet til det modsatte køn bliver en central del i hverdagen. Tegn på løsrivelse og selvstændighed er en positiv ting, og det er et helt naturligt adfærdsmønster. Det er et faresignal, hvis dit barn viser manglende tegn på frigørelse. Du kan desuden opleve, at du ikke føler dig lige så vigtig som dit barns kammerater, deres forældre og barnets lærere. Men det er du; som forældre får I bare en ny betydning i et barns liv under puberteten.

omsorg_icon_pic7

UDFORDRINGER

ER GODT

Børn er meget afhængige af deres forældre i løbet af hele deres opvækst og skal hele tiden have forskellig grad af støtte. Det er en konstant balancegang. Du skal kombinere en hverdag både med støtte og tryghed, men også men udfordringer og uforudsigelighed. Det skaber en positiv udvikling, når de kommer ud i nye og uvante situationer. Det er samtidig vigtigt, at du ser og bemærker dit barns nye færdigheder, og at du roser barnet for dem. Du skal som voksen desuden opfordre til nye opgaver, og kun du kan afgøre, hvornår den rette tid er kommet og om de er parate.

omsorg_icon_pic8

DET ER ALDRIG

FOR SENT

Det er vigtigt at huske, at negativ udvikling og trivsel altid kan reddes. Hvis du står i en situation, som du ikke kan klare, er det vigtigt, at du snakker med nogen om det, også selvom det kan gøre ondt. Brug dine venner eller kolleger eller din egen mor, hvis det endelig skulle være. Du voksede op og fungerer da helt fint, så mon ikke hun har et par fif i ærmet?

omsorg_icon_pic9

KONSEKVENS

Styrke og støtte i hverdagen kommer, når du er rimeligt konsekvent i dit nærvær. Du skal finde balancen, hvor du viser omsorg og interesse uden at tilsidesætte dine egne behov. Nogle gange indebærer interesse også at sige fra og sætte grænser for dine børn, så de forstår, hvad de må og ikke må. Du skal ikke være bange for at bestemme, men være sikker i din sag og vise, at du har meninger og holdninger, som skal respekteres. Det giver barnet tryghed, når du er selvsikker og påtager dig det endelig ansvar. Det giver dem ro til at være børn og tid til at udforske verdens finurligheder. Du skal samtidig prøve at opmuntre dine børn til at realisere deres ønsker og anvende de løsninger, de kommer op med.

VIS INTERESSE DAGLIGT

Hav en kontinuerlig interesse for dit barn, uanset hvad han eller hun siger. Det betyder noget for dem, og I skaber en bedre forståelse for hinanden, hvis I dagligt er i dialog om hverdagens spektakler. Spørg ind til dit barns hverdag og tjek om den har været god. Undgå generelle spørgsmål, der kan svares “ja” eller “nej” på. Vær mere specifik og lyttende, hvis dit barn får en tendens til at svare kortfattet. Forsøg at komme ind til dit barn, og spørg ind til detaljer i deres historier. Det viser at du bekymrer dig.

Seks gode sætninger til at starte en samtale med dit barn:

- Hvad var det bedste ved din dag?
- Hvad var det værste?
- Hvad var det sværeste ved skolen i dag?
- Hvad var det nemmeste?
- Hvem legede du med i skolen?
- Er der noget, som jeg skal hjælpe med?

Hvis dit barn aldrig lader til at ville snakke uddybende, kan du forsøge at starte med din egen hverdag. Svar på de samme spørgsmål og vær ærlig med dit liv. Det kan opmuntre dit barn til at gøre det samme.